DOTACE

NÁKUP VOZIDLA DO 3,5 T S LOŽNOU PLOCHOU (PICK-UP) A INKUBÁTORU JIKER PRO LÍHEŇ

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001300