DOTACE

V rámci dotačního programu EU Operačního programu Rybářství, opatření 2.2 a) investice do akvakultury - 19. výzva, chceme provést realizaci projektu CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001300: Nákup vozidla do 3,5t s ložnou plochou (pick-up) a inkubátoru jiker pro rybí líheň.

Projekt řeší modernizaci technického vybavení pstruhové farmy, která povede k efektivnějšímu chovu lososovitých ryb a dalších rybích druhů, lepší distribuci ryb a obhospodařování rybníků. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby pstruhové farmy Hamry u Ledče nad Sázavou.