DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

S platností od 5. 7. 2024 dostali naši zákazníci výjimku ze zákazu vjezdu do Pstruhového ráje Kožlí.

 Výjimka platí ze směru od Ledče n. S. či vesnice Kožlí až po naše parkoviště. Zákazem vjezdu projíždějte s opatrností a dodržujte max. rychlost 30 km/h.