Rybářský řád rybníku Kožlí a Za Palírnou

Obsádka

pstruh duhový, siven americký, pstruh potoční

Způsob lovu

přívlač, plavaná, položená, muškaření,

 1. Odlov je prováděn na základě zakoupení pověření k odlovu ryb.
 2. Minimální délka lovu je 1 hodina.
 3. Způsob lovu: povoleno je lovit na 1 prut, a to jak na umělé nástrahy, tak i na návnady živočišného původu včetně rybičky. Je zakázáno vnadit ryby, a to návnadami všeho druhu.
 4. Při lovu smí lovící mít u sebe pouze rybářský prut, podběrák a plastovou přepravku (Kožlí), kterou obdrží spolu s pověřením k odlovu ryb.
 5. Je zakázáno provádět odlov s jakýmkoliv vlastním batohem, taškou apod.
 6. Lovená ryba: pstruh duhový, siven americký, jeseter
 7. Míra ryb není stanovena, každá ulovená ryba musí být rybářem ponechána a usmrcena. Výjimkou je jeseter, který po ulovení musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody.
 8. Rybář lovící způsobem muškaření na jednoháček bez protihrotu si může ponechat libovolné množství ryb, ostatní může pouštět zpět do vody (musí být zabrozen).
 9. Rybář je povinen používat při vylovení ryb z vody podběrák.
 10. Lovící je povinen dodržovat tyto pravidla odlovu a řídit se jimi.
 11. Odlov bude lovícímu okamžitě ukončen při zjištění jakýchkoliv přestupků proti výše uvedeným pravidlům. Odlov může být lovícímu rovněž ukončen při hrubém nedodržování pořádku, čistoty a hygieny v areálu.

Řád ke stažení